โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์


ดูรายการเพิ่มเติม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เภสัชกร
| Admin | 20.07.2564 | 58 ครั้ง |

ดูรายการเพิ่มเติม

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงรถยนต์ของหน่วยทะเบียนจักร-14734
| Admin | 21.09.2564 | 0 ครั้ง | #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงรถยนต์ของหน่วยทะเบียนจักร-14734
| Admin | 17.09.2564 | 0 ครั้ง | #ประกาศผลผู้ชนะ

ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงรถยนต์ของหน่วยทะเบียนจักร-14734
| Admin | 17.09.2564 | 0 ครั้ง | #ประกาศราคากลาง

ดูรายการเพิ่มเติม

ข่าวประกาศ

เรื่องน่ารู้

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ