โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์


ดูรายการเพิ่มเติม

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า-ประปา จำนวน ๑ ตำแหน่ง
| Admin | 04.12.2562 | 60 ครั้ง |

ดูรายการเพิ่มเติม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งพัดลมระบายอากาศใน Cohort ward
| Admin | 14.06.2564 | 1 ครั้ง | #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วยหญิงเป็นห้อง Modified Allr-Cohot ward
| Admin | 11.06.2564 | 0 ครั้ง | #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ดูรายการเพิ่มเติม

ข่าวประกาศ

เรื่องน่ารู้

วีดิโอความรู้

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ