โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

ข่าวประกาศรับสมัครงานประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เภสัชกร

 • Admin
 • 27.10.2564
 • 108 ครั้ง

รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตำแหน่งเภสัชกร)

 • Admin
 • 06.10.2564
 • 105 ครั้ง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เภสัชกร

 • Admin
 • 20.07.2564
 • 76 ครั้ง

รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน(ชาย/หญิง)เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2564

 • Admin
 • 05.07.2564
 • 670 ครั้ง

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน บรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยให้ผู้ที่ได้ ตัวจริง มารายงานตัวเพื่อรับฟังคำชี้แจงและดำเนินการด้านเอกสาร ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 0830 น.

 • Admin
 • 30.03.2564
 • 519 ครั้ง

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • Admin
 • 09.03.2564
 • 1024 ครั้ง

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานซักรีด จำนวน ๑ ตำแหน่ง

 • Admin
 • 08.10.2563
 • 368 ครั้ง

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติหน้าที่ ห้องฝังเข็มและนวดแผนไทย จำนวน ๑ ตำแหน่ง

 • Admin
 • 17.06.2563
 • 671 ครั้ง

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า-ประปา จำนวน ๑ ตำแหน่ง

 • Admin
 • 04.12.2562
 • 60 ครั้ง

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการเวชภัณฑ์ ปฏิบัติงานที่ กองเภสัชกรรม จำนวน ๑ ตำแหน่ง

 • Admin
 • 06.11.2562
 • 152 ครั้ง

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน ๒ ตำแหน่ง

 • Admin
 • 05.03.2563
 • 802 ครั้ง

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ปฏิบัติงานที่ ศูนย์ประกันสุขภาพ จำนวน ๒ ตำแหน่ง

 • Admin
 • 06.11.2562
 • 71 ครั้ง

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานซัดรีด ปฏิบัติงานที่ส่งกำลังและบริการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

 • Admin
 • 29.08.2562
 • 81 ครั้ง

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ ปฏิบัติงานที่สารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ทำกราฟิกและถ่ายภาพ) จำนวน ๑ ตำแหน่ง

 • Admin
 • 23.05.2562
 • 206 ครั้ง

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานสุขาภิบาล จำนวน ๑ ตำแหน่ง

 • Admin
 • 08.03.2562
 • 299 ครั้ง

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน ๓ ตำแหน่ง

 • Admin
 • 08.01.2562
 • 430 ครั้ง

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานโยธา จำนวน ๑ ตำแหน่ง และพนักงานสุขาภิบาล จำนวน ๑ ตำแหน่ง

 • Admin
 • 08.01.2562
 • 78 ครั้ง

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พยาบาล จำนวน ๒ ตำแหน่ง และผู้ช่วยพยาบาล จำนวน ๕ ตำแหน่ง

 • Admin
 • 05.03.2563
 • 1269 ครั้ง

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ(ทะเบียน และพยาธิ)จำนวน ๒ ตำแหน่ง

 • Admin
 • 08.01.2562
 • 496 ครั้ง

รพ.ค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน ๑ ตำแหน่ง

 • Admin
 • 12.06.2561
 • 590 ครั้ง

รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยการพยาบาล โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

 • Admin
 • 07.08.2561
 • 195 ครั้ง

รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการเวชภัณฑ์(ปฏิบัติหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง) โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

 • Admin
 • 24.11.2560
 • 46 ครั้ง

รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานโยธา โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

 • Admin
 • 16.11.2560
 • 0 ครั้ง

รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการเวชภัณฑ์(ปฏิบัติหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง) โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

 • Admin
 • 06.11.2560
 • 106 ครั้ง

รพ.ค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัคร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(Part Time) จำนวน ๓ ตำแหน่ง

 • Admin
 • 16.10.2560
 • 11 ครั้ง

รายงานผลการสัมภาษณ์บุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 • Admin
 • 12.09.2560
 • 164 ครั้ง

รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานธุรการ โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

 • Admin
 • 23.08.2560
 • 408 ครั้ง

รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

 • Admin
 • 13.07.2560
 • 308 ครั้ง

ผลการสัมภาษณ์บุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

 • Admin
 • 10.04.2560
 • 31 ครั้ง

รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 • Admin
 • 24.03.2560
 • 2342 ครั้ง

รพ.ค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานเขียนโปรแกรม จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ พ.ย. ๕๙

 • Admin
 • 01.11.2559
 • 87 ครั้ง

รพ.ค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๘-๒๒ ก.ย. ๕๙

 • Admin
 • 08.09.2559
 • 386 ครั้ง

รพ.ค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ มิ.ย. ๕๙

 • Admin
 • 01.06.2559
 • 48 ครั้ง

รพ.ค่ายจิรประวัติ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง "ผู้ช่วยพยาบาล" จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ

 • Admin
 • 01.03.2559
 • 26 ครั้ง

รับลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ

 • Admin
 • 22.06.2558
 • 160 ครั้ง

Total 1 Page 35 Record Per Page Max 50 Record
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ